Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4258
Title: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang – Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên
Authors: Thanh, Phù Ngọc Quyên
Keywords: Kế toán chi phí
Công ty cổ phần
Cost accounting
Stock companies
Giá thành sản phẩm
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đề tài nghiên cứu và vận dụng sâu nội dung của lý thuyết về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm; Tìm hiểu phương pháp cũng như hệ thống quản lý; Tìm hiểu phương pháp hạch toán và phương thức luân chuyển chứng từ, ưu - nhược điểm của phương pháp tính giá thành; Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm; Phân tích các biến động về chi phí cũng như biến động về giá thành sản phẩm và đề xuất các giải pháp để khắc phục những biến động này
Description: Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. Lớp 18KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4258
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18KT - PHU NGOC QUYEN THANH - DKT171649.pdf
  Restricted Access
7.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.