Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4263
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
Authors: Trình, Lê Thị Diễm
Keywords: Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Công ty cổ phần
Sales accounting
Cost accounting
Stock companies
Kế toán xác định
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đề tài phân tích kết quả hoạt động kinh doanh (HĐKD) tại Công ty qua năm 2018, 2019, 2020; Đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị nhằm giúp công tác kế toán tại Công ty hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp theo
Description: Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. Lớp 18KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4263
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH18KT - LE THI DIEM TRINH - DKT171679.pdf
  Restricted Access
7.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.