Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4281
Title: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền tại Xí nghiệp Bao bì An Giang
Authors: Châu, Nguyễn Minh
Keywords: Kế toán
Doanh nghiệp
Xí nghiệp Bao bì (An Giang)
Kiểm soát nội bộ
Bán hàng
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đề tài tập trung phân tích, đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ trong chu trình bán hàng - thu tiền tại Xí nghiệ bao bì An Giang, để từ đó có thể đề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ tại xí nghiệp
Description: Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (DH10KT)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4281
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Minh Chau. SVLV000848.PDF
  Restricted Access
8.46 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.