Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4284
Title: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm
Authors: Hoa,  Phạm Thị Tuyết
Keywords: Kế toán chi phí
Công ty cổ phần
Cost accounting
Stock companies
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Phản ánh và đánh giá thực trạng việc tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm. Phân tích các yếu tố biến động lượng, giá của các đối tượng chịu chi phí, mối liên hệ giữa chi phí với giá thành sản phẩm, đồng thời phân tích kế hoạch hạ giá thành các sản phẩm của công ty. Qua đó đề ra giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Description: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4284
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thi Tuyet Hoa. SVLV001951.pdf
  Restricted Access
3.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.