Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4308
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Du lịch Đồng Tháp
Authors: Liên, Võ Thị Hồng
Keywords: Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Công ty cổ phần
Sales accounting
Cost accounting
Stock companies
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh. Tìm hiểu và đánh giá thực trạng kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Du lịch Đồng Tháp. Phân tích khái quát tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Qua đó đề ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Description: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4308
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Thi Hong Lien. SVLV002004.pdf
  Restricted Access
6.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.