Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4311
Title: Phân tích tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Công Thương An Giang
Authors: Chinh, Lâm Hồng Bảo
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tín dụng
Tín dụng ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4311
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lam Hong Bao Chinh. SVLV000219.pdf
  Restricted Access
58.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.