Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4318
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần chế biến thủy hải sản Hiệp Thanh
Authors: Ánh, Nguyễn Ngọc
Keywords: Kế toán
Kế toán xác định
Phân tích kết quả hoạt động
Sản xuất kinh doanh
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kê toán doanh nghiệp (DH10KT)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4318
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Ngoc Anh. SVLV000846.PDF
  Restricted Access
10.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.