Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4318
Nhan đề: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần chế biến thủy hải sản Hiệp Thanh
Tác giả: Ánh, Nguyễn Ngọc
Từ khoá: Kế toán
Kế toán xác định
Phân tích kết quả hoạt động
Sản xuất kinh doanh
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kê toán doanh nghiệp (DH10KT)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4318
Bộ sưu tập: [KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen Ngoc Anh. SVLV000846.PDF
  Restricted Access
10.08 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.