Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4337
Title: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Xi măng An Giang
Authors: Hiếu, Nguyễn Trọng
Keywords: Kinh doanh
Issue Date: 18-Jan-2007
Abstract: Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh là rất cần thiết, nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp định hướng và quản lý hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Ngoài ra, việc phân tích hoạt động kinh doanh nhằm nhận ra những nguy cơ và cơ hội ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, cũng như phát hiện ra những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp và có biện pháp khắc phục.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4337
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nguyen_trong_hieu_3kn2.pdf
  Restricted Access
538.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.