Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4348
Title: Thiết lập và thẩm định dự án quán cà phê Đông Hạ tại khu mới đại học An Giang
Authors: Trang, Trần Thị Kim
Keywords: Kế hoạch
Kinh doanh
An Giang
Abstract: Mô tả tổng quan về dự án đầu tư, phân tích các kết quả nghiên cứu được về thị trường cafe giải khát, dựa trên kết quả phân tích được có kế hoạch thiết kế các chiến lược đầu tư, dự toán chi phí. hoạch định cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho dự án, tổng hợp các chi phí hoạt động hàng năm. Đánh giá dự án thông qua các chỉ số tái chính đạt được
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4348
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiKimTrang09.pdf
  Restricted Access
864.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.