Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4348
Nhan đề: Thiết lập và thẩm định dự án quán cà phê Đông Hạ tại khu mới đại học An Giang
Tác giả: Trang, Trần Thị Kim
Từ khoá: Kế hoạch
Kinh doanh
An Giang
Tóm tắt: Mô tả tổng quan về dự án đầu tư, phân tích các kết quả nghiên cứu được về thị trường cafe giải khát, dựa trên kết quả phân tích được có kế hoạch thiết kế các chiến lược đầu tư, dự toán chi phí. hoạch định cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho dự án, tổng hợp các chi phí hoạt động hàng năm. Đánh giá dự án thông qua các chỉ số tái chính đạt được
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4348
Bộ sưu tập: [KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TranThiKimTrang09.pdf
  Restricted Access
864.1 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.