Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4350
Title: Phân tích hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh An Giang, phòng giao dịch Tân Châu : |bKhóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng
Authors: Ngân, Trương Thị Kim
Keywords: Vay vốn ngân hàng
Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Bank loans
Credit
Banks and banking
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Giới thiệu khái quát Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, phòng giao dịch Tân Châu. Phân tích và đánh giá khái quát tình hình hoạt động cũng như cho vay của ngân hàng. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay tại ngân hàng
Description: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4350
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truong Thi Kim Ngan. SVLV001973.PDF
  Restricted Access
3.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.