Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4355
Title: Phân tích rủi ro tín dụng thương mại trong trường hợp bán chịu vật tư nông nghiệp của các đại lý ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Authors: Kha, Hồ Thị
Keywords: Tín dụng nông nghiệp
Tín dụng thương mại
Quản lí rủi ro
Agricultural credit
Commercial credit
Risk management
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đánh giá thực trạng rủi ro mà đại lý vật tư nông nghiệp gặp phải trong việc bán chịu. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trong việc bán chịu vật tư nông nghiệp của các đại lý trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Đề ra các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng thương mại của đại lý trong việc bán chịu vật tư nông nghiệp
Description: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4355
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ho Thi Kha.SVLV001970.pdf
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.