Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4362
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam - Phòng giao dịch Châu Quới
Authors: Hiền, Trần Văn
Keywords: Vay vốn ngân hàng
Quản lí rủi ro
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Bank loans
Credit
Risk management
Banks and banking
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Hệ thống hóa lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại. Tìm hiểu và phân tích thực trạng, nguyên nhân, phương pháp và chính sách của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Phòng giao dịch Châu Quới cho công tác quản trị rủi ro tín dụng. Qua đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện hơn chính sách quản trị rủi ro tín dụng đối với Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Phòng giao dịch Châu Quới
Description: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4362
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Van Hien. SVLV001963.pdf
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.