Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4375
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam – Phòng giao dịch Tài chính cộng đồng Chi Lăng
Authors: Ních, Néang Srây
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Credit
Banks and banking
Tín dụng ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam – Phòng giao dịch Tài chính cộng đồng Chi Lăng trong ba năm 2015-2017. Qua đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hoạt động cho vay tại Phòng giao dịch Tài chính cộng đồng Chi Lăng
Description: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4375
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NEANG SRAY NICH. SVLV001967.pdf
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.