Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4396
Title: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
Authors: Nhi, Đặng Thị Yến
Keywords: Kế toán chi phí
Công ty cổ phần
Cost accounting
Stock companies
Tài chính doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đề tài nghiên cứu quy trình sản xuất, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, phản ánh và đánh giá thực trạng, phân tích sự biến động thông qua việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng từ đó đưa ra các kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm
Description: Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4396
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dang Thi Yen Nhi. SVLV002384. 17TC. file.pdf
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.