Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4396
Nhan đề: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
Tác giả: Nhi, Đặng Thị Yến
Từ khoá: Kế toán chi phí
Công ty cổ phần
Cost accounting
Stock companies
Tài chính doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu quy trình sản xuất, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, phản ánh và đánh giá thực trạng, phân tích sự biến động thông qua việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng từ đó đưa ra các kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4396
Bộ sưu tập: [KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Dang Thi Yen Nhi. SVLV002384. 17TC. file.pdf
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.