Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4400
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang
Authors: Liễu, Trần Thị Như
Keywords: Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Công ty cổ phần
Sales accounting
Cost accounting
Stock companies
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nhận dạng và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quá trình thu thập chứng từ, ghi sổ, xử lý và lưu trữ chứng từ liên quan đến khoản mục doanh thu, chi phí, xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các tỷ số tài chính của công ty từ BCBC của công ty. Phân tích môi trường kinh doanh để đi sâu nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty. Qua đó đề ra những ý kiến, khuyến nghị giúp công ty hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
Description: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4400
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Nhu Lieu. SVLV001957.pdf
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.