Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4415
Nhan đề: Xây dựng chiến lược xuất khẩu thủy sản cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuận An giai đoạn 2010 - 2015
Tác giả: Phưởng, Lê Văn
Từ khoá: Kế hoạch
Xuất khẩu gạo
Thủy sản
An Giang
Tóm tắt: Phân tích môi trường bên ngoài và thực trạng của công ty Thuận An, đưa ra chiến lược xuất khẩu cho công ty đến 2015
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4415
Bộ sưu tập: [KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LeVanPhuong09.pdf
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.