Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4427
Title: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
Authors: Linh, Lương Ngọc Lam
Keywords: Kế toán chi phí
Công ty cổ phần
Công ty xuất nhập khẩu
Cost accounting
Stock companies
Trading companies
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đề tài phản ánh và đánh giá thực trạng việc tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần XNK An Giang, phân tích sự biến động giá thành sản phẩm thông qua các khoản mục chi phí từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong sản xuất
Description: Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4427
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luong Ngoc Linh Lam. SVLV002401. 17KT.pdf
  Restricted Access
7.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.