Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4439
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH kế toán kiểm toán Khang Hưng
Authors: Huỳnh, Trần Thị Phương
Keywords: Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Công ty tư nhân
Sales accounting
Cost accounting
Private companies
Kế toán xác định
Kế toán doanh nghiệp
Hoạt động kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Giới thiệu về Công ty TNHH Kế toán kiểm toán Khang Hưng. Phân tích kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và đưa ra những nhận xét, đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn hệ thống tổ chức bộ máy kế toán, đồng thời gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
Description: Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4439
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Phuong Huynh. SVLV002403. 17KT.pdf
  Restricted Access
4.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.