Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4453
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn Thương tín chi nhánh An Giang
Authors: Thông, Phan Ngọc Huy
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn cá nhân
Vay vốn ngân hàng
Banks and banking
Loans, Personal
Bank loans
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại NH TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh An Giang giai đoạn 2017-2019 thông qua các chỉ tiêu như doanh số vay, doanh số thu nợ, dư nợ cho vay, nợ quá hạn, nợ xấu,... từ những kết quả phân tích số liệu đó đánh giá được thực trạng và đề xuất những giải pháp phù hợp
Description: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4453
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Ngoc Huy Thong. SVLV002389. file. 17NH.pdf
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.