Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4454
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
Authors: Dung, Trần Thị Phương
Keywords: Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Công ty cổ phần
Sales accounting
Cost accounting
Stock companies
Kế toán xác định
Kế toán doanh nghiệp
Hoạt động kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đề tài phân tích khái quát về quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, bộ máy kế toán, công tác kế toán, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đề xuất một số giải pháp khuyến nghị nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong tương lai
Description: Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4454
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Phuong Dung. SVLV002407. file. 17KT.pdf
  Restricted Access
6.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.