Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4468
Title: Tác động của tăng trưởng tín dụng đến rủi ro tín dụng của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam
Authors: Nguyên, Tống Thị
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tín dụng
Banks and banking
Credit
Tài chính ngân hàng
Rủi ro tín dụng
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đề tài hệ thống hóa các cơ sở lý luận về tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại; phân tích thực trạng tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín dụng hiện nay của các NHTM Việt Nam; kiểm định sự tác động của tăng trưởng tín dụng và một số yếu tố khác đến rủi ro tín dụng
Description: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4468
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tong Thi Quyen. SVLV002392. file. 17NH.pdf
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.