Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4476
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM
Authors: Hiếu, Hà Chí
Keywords: Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Công ty cổ phần
Sales accounting
Cost accounting
Stock companies
Kế toán xác định
Kế toán doanh nghiệp
Hoạt động kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đề tài phân tích kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời phân tích và đánh giá tình hình kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ số trên báo cáo tài chính
Description: Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4476
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ha Chi Hieu. SVLV002405. file. 17KT.pdf
  Restricted Access
3.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.