Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4514
Title: Chất lượng dịch vụ tín dụng các ngân hàng ở Long Xuyên qua đánh giá của khách hàng
Authors: Toàn, Hồ Chí
Keywords: Ngân hàng
Kinh doanh
Abstract: Mô tả chất lượng tín dụng tại các ngân hàng ở Long Xuyên qua sự đánh giá của khách hàng bằng thang đo SERVQUAL. Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ tín dụng của các ngân hàng. Sau cùng đưa ra kết luận và một số kiến nghị.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4514
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HO CHI TOAN7QT.pdf
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.