Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4628
Title: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho thành phố Long Xuyên đến năm 2020
Authors: Trâm, Võ Hứa Huyền
Keywords: Công nghệ môi trường
Xử lý nước thải
Nước thải
Công nghệ xử lý
Hệ thống xử lý nước thải
Thành phố Long Xuyên
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Khóa luận tốt nghiệp Đại học
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4628
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kỹ thuật & Công nghệ Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Hua Huyen Tram. SVLV000832.PDF
  Restricted Access
12.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.