Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4629
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn carbon đến hiệu quả xử lý chất hữu cơ và nitơ trong nước thải bằng công nghệ SBR
Authors: Hồ, Nguyễn Ngọc
Keywords: Công nghệ môi trường
Xử lý nước thải
Nước thải
Công nghệ xử lý
Công nghệ SBR
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Khóa luận tốt nghiệp Đại học (DH10MT)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4629
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kỹ thuật & Công nghệ Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Ngoc Ho. SVLV000823.PDF
  Restricted Access
3.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.