Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4644
Title: Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu B (khu KTX) Trường Đại học An Giang
Authors: Nhiều, Nguyễn Phát
Keywords: Công nghệ môi trường
Xử lý nước thải
Nước thải
Công nghệ xử lý
Hệ thống xử lý nước thải
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tính toán xác định lưu lượng nước thải, đề xuất dây chuyền công nghệ xử lý, tính toán chi tiết các công trình đơn vị trong hệ thống dựa theo 2 phương án đề xuất, tính toán kinh tế, chọn phương án phù hợp dựa vào các bản vẽ chi tiết
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4644
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kỹ thuật & Công nghệ Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Phat Nhieu. SVLV000821.PDF
  Restricted Access
14.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.