Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4653
Title: Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý chất hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp hấp phụ
Authors: Bình, Huỳnh Văn
Keywords: Công nghệ môi trường
Xử lý nước thải
Nước thải
Công nghệ xử lý
Chất hữu cơ
Dệt nhuộm
Phương pháp hấp phụ
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Khóa luận tốt nghiệp Đại học (DH10MT)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4653
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Kỹ thuật & Công nghệ Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huynh Van Binh. SVLV000828.PDF
  Restricted Access
2.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.