Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/474
Nhan đề: Phép đối xứng trục
Tác giả: Bản, Phạm Văn
Từ khoá: Bài giảng điện tử
Toán học
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần II năm 2010 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/474
Bộ sưu tập: [BGĐT] Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
PHAM VAN BAN BM TOAN.rar
  Restricted Access
2.98 MBUnknown  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.