Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4780
Title: Đặc điểm tiểu thuyết Nguyễn Đình Lạp
Authors: Mai, Nguyễn Thị Xuân
Keywords: Tiểu thuyết nguyễn đình lạp
Issue Date: 9-Oct-2008
Abstract: Nội dung gồm 3 chương: Chương I: Vài nét về cuộc đời, con người và văn nghiệp của Nguyễn Đình Lạp. Chương II: Tiểu thuyết Nguyễn Đình Lạp - Bức tranh đời sống chân thực, cảm động và tấm lòng của nhà văn. Chương III: Tiểu thuyết Nguyễn Đình Lạp - Một số đặc điểm nghệ thuật nổi bật.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4780
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luanvantotnghiep xuanmai.pdf
  Restricted Access
801.59 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.