Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4826
Title: Đánh giá tiềm năng và sự phát triển kinh tế biển - đảo ở Việt Nam
Authors: Hậu, Trần Phước
Keywords: Tiềm năng
Phát triển
Kinh tế
Biển - đảo
Địa lý
Việt nam
Issue Date: 10-Feb-2009
Abstract: Làm rõ khái niệm kinh tế biển - đảo nói chung và tiềm năng phát triển kinh tế biển-đảo Việt Nam nói riêng.Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế biển-đảo Việt Nam.Khả năng phát triển kinh tế biển-đảo của Việt Nam. Định hướng quá trình phát triển kinh tế biển - đảo Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4826
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.HAU.pdf
  Restricted Access
3.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.