Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4860
Title: Tìm hiểu một số phân phối xác suất và áp dụng để chọn phân phối tiên nghiệm trong thống kê Bayes
Authors: Mai, Nguyễn Thị Ngọc
Keywords: Toán học
Lý thuyết quyết định thống kê Bayes
Thống kê toán học
Mathematics
Bayesian statistical decision theory
Mathematical statistics
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu về một số phân phối xác suất và ước lượng tham số trong thống kê Bayes, cụ thể là ước lượng cho tỉ lệ tổng thể và trung bình tổng thể trong thống kê Bayes
Description: Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Sư phạm Toán học. Lớp DH18TO
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4860
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SVLV. Nguyễn Thị Ngọc Mai - 18TO.pdf
  Restricted Access
438.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.