Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4955
Title: Khảo sát trở ngại trong việc xây dựng mô hình luân canh "2 lúa 1 màu" tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
Authors: Em, Trần Quốc
Keywords: Luân canh cây trồng
Lúa nước
Nông nghiệp
2 lúa 1 màu
Luân canh lúa
Chuyên canh lúa
Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đánh giá khả năng phát triển mô hình sản xuất 2 lúa 1 màu tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn trong việc áp dụng mô hình sản xuất 2 lúa 1 màu trên vùng qui hoạch của xã
Description: Báo cáo khóa luận tốt nghiệp kỹ sư ngành Phát triển nông thôn
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/4955
Appears in Collections:[KLTN] Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Quoc Em.SVLV001071.pdf
  Restricted Access
30.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.