Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5209
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang
Authors: Hạnh, Nguyễn Thị Vạn
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2006
Publisher: Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Abstract: Đề tài với các nội dung chính tổng quan về hệ thống ngân hàng thương mại; Thực trạng hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang; Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế ngành Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5209
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Nguyen Thi Van Hanh.LV00446.cap do 4.File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn15.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.