Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/521
Nhan đề: Phản xạ toàn phần
Tác giả: Nhi, Võ Thị Yến
Từ khoá: Vật lý 11
Phản xạ toàn phần
Bài giảng điện tử
Năm xuất bản: 2013
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần V năm 2013 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/521
Bộ sưu tập: [BGĐT] Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Vo Thi Yen Nhi.pdf
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.