Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5267
Title: Pháp luật về đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư
Authors: Như, Lê Thị Huỳnh
Keywords: Quyền sử dụng đất
Luật và pháp chế
Sử dụng đất
Tái định cư
Luật Kinh tế
Luật học
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu những cơ sở lý luận về tái định cư và hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư; đánh giá tính hình phát triển và thực thi công tác xây dựng nhà ở tái định cư và đề xuất giải pháp hoàn thiện
Description: Luận văn thạc sĩ Luật học. Chuyên ngành Luật Kinh tế
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5267
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Huynh Nhu. LV. cap do 3. file.pdf
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.