Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5284
Title: Tính Nhân Văn Qua Hình Tượng Người Phụ Nữ Trong Tiểu Thuyết Tự Lực Văn Đoàn
Authors: Hùng, Phạm Thanh
Keywords: Tự lực văn đoàn
Tính nhân văn
Phụ nữ
Tiểu thuyết
Issue Date: 26-Oct-2006
Abstract: Góp phần khẳng định giá trị của tiểu thuyết Tự Lực Văn Đoàn trong việc khai thác và phát huy truyền thống nhân văn của văn học quá khứ. Đưa ra nhận xét, đánh giá tương đối thỏa đáng công bằng, khách quan, khoa học về trào lưu văn học lãng mạn nói chung, tiểu thuyết Tự Lực Văn Đoàn nói riêng. Sự tác động mạnh mẽ vào những giá trị đạo đức truyền thống đang diễn ra ở bối cảnh xã hội mở cửa hiện nay.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5284
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luanvan.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả khi cần xem toàn văn1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.