Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5321
Nhan đề: Bài toán hỗn hợp cho phương trình nhiệt phi tuyến trong hình vành khăn: Dáng điệu tiệm cận của nghiệm khi thời gian lớn
Tác giả: Nhàn, Lê Công
Từ khoá: Toán học
Phương trình nhiệt phi tuyến
Hình vành khăn
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học Khoa học Tự nhiên
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5321
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc Sỹ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Le Cong Nhan.pdf
  Restricted Access
409.31 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.