Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5354
Title: Bước đầu nghiên cứu trình độ tập luyện của vận động viên bóng đá U18, U21 và đội tuyển An Giang sau một năm tập luyện
Authors: Danh, Văng Công
Keywords: Bóng đá
Vận động viên
Giáo dục thể chất
Thể lực
Issue Date: 2003
Publisher: Đại học Thể dục thể thao II
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục chuyên ngành Giáo dục thể chất
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5354
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Van Cong Danh.LV.cap do 4 (4.6.19).pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn46.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.