Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5361
Title: Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định nhiệt trở suất của đất đá phục vụ cho các công trình ngầm
Authors: Trí, Lê Minh
Keywords: Vật lý học
Kỹ thuật nhiệt
Physics
Heat engineering
Công trình ngầm
Nhiệt trở suất
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Nội dung nghiên cứu các kỹ thuật và quy trình đo đạc tham số nhiệt trở suất trên thế giới, áp dụng vào điều kiện thực tế của Việt Nam, trên cơ sở đó, đề xuất quy trình xác định nhiệt trở suất của đất đá nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và độ chính xác của phép toán
Description: Luận văn Thạc sĩ Vật lý chuyên ngành Vật lý kỹ thuật
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5361
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Minh Tri.LV. LV00460. cap do 3.File.pdf
  Restricted Access
2.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.