Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5364
Title: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng (thời gian tăng trưởng, các điều kiện thu hoạch và xử lý sau thu hoạch và xử lý sau thu hoạch) đến chất lượng mía đường ở Long Mỹ, Hậu Giang
Authors: Luyến, Cao Thị
Keywords: Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Mía
Công nghệ sau thu hoạch
Food industry and trade
Sugarcane
Postharvest technology
Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nghiên cứu xác định thời gian thu hoạch mía thích hợp trong giai đoạn tăng trưởng từ 8 đến 12 tháng. Đồng thời xác định điều kiện thời tiết lúc thu hoạch cũng như phương pháp tồn trữ mía thích hợp nhằm giảm thiểu sự tổn thất khối lượng và chất lượng mía cây sau thu hoạch
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm và đồ uống
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5364
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cao Thị Luyen.LV0468. LV. capdo 4. File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn36.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.