Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5366
Title: Khảo sát hàm lượng Zearalenone trong bắp bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao - đầu dò huỳnh quang và sắc ký lỏng - đầu dò MS
Authors: Linh, Lâm Thị Mỹ
Keywords: Sắc kí lỏng
Hóa học phân tích
Hóa học
Liquid chromatography
Chemistry, Analytic
Chemistry
Zearalenone
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Khoa học Tự nhiên
Abstract: Khảo sát các điều kiện tối ưu hóa trên máy HPLC-DF; Áp dụng các điều kiện tối ưu hóa trên cho máy LC-MS; Khảo sát khả năng tách chiết và làm sạch mẫu trên các loại cột khác nhau; Tạo mẫu bắp lên mốc; Áp dụng các điều kiện đã khảo sát ở trên lên mẫu tự tạo
Description: Luận văn Thạc sĩ Hóa học ngành Hóa phân tích
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5366
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Lamthimy Linh.LV00422.cap do 1. File.pdf
  Restricted Access
12.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.