Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5369
Title: Chất lượng dịch vụ thư viện - Nghiên cứu thực nghiệm tại một số trường đại học ở Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Duyên, Ngô Thị Kim
Keywords: Thư viện đại học (Kiểm soát chất lượng)
Thư viện đại học (Đánh giá)
Dịch vụ Thư viện
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Luật
Abstract: Nội dung đề tài nhằm kiểm định mức độ phù hợp của mô hình LibQUAL+ TM trong điều kiện thức tế tại Việt Nam, cụ thể tại ba Thư viện trường Đại học vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Đại học An Giang, Đại học Cần Thơ và Đại học Đồng Tháp, nhằm giúp các nhà quản lý thư viện trường đại học tại Việt Nam có thêm một công cụ tin cậy để đo lường, đánh giá và so sánh chất lượng dịch vụ Thư viện
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5369
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ngo Thi Kim Duyen.LV00263.cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.