Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5414
Title: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính ức chế Enzym acetylcholinesterase của thân cây Chiêu liêu cườm (xylia xylocarpa Roxb.) và thân cây Guồi đỏ (willughbeia conchinchinensis Piere ex Pit.)
Authors: Linh, Lâm Thị Mỹ
Keywords: Guồi đỏ (Thực vật)
Chiêu liêu cườm (Thực vật)
Thành phần hóa học
Enzym (Hóa học)
Hóa học phân tích
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Description: Luận án Tiến sĩ Hóa học chuyên ngành Hóa phân tích
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5414
Appears in Collections:Luận án Tiến Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LamThiMyLinh. LV00390. cap do 1. file.pdf
  Restricted Access
3.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.