Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5423
Title: Vai trò của năng lực doanh nhân, sáng nghiệp công ty và vốn xã hội đối với thành quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
Authors: Long, Nguyễn Thành
Keywords: Doanh nghiệp
Quản trị kinh doanh
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Vốn xã hội
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5423
Appears in Collections:Luận án Tiến Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan An - Nguyen Thanh Long. LV00306. cap do 4..pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn805.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.