Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5424
Nhan đề: Vulnerability to saline intrusion and adaptation options for rice and fish farming households in the Mekong Delta of VietNam
Tác giả: Trí, Nguyễn Hữu
Từ khoá: Saline intrusion
Mekong Delta
Rice
Fish culture
Xâm nhập mặn
Đồng bằng sông Cửu Long
Lúa nước
Nuôi cá
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: This thesis aimed at the insight of the vulnerability to saline intrusion and the adaptation options for rice and fish farming households in different ecological zones of the Mekong Delta of Vietnam. The specific objectives were to analyze the impact, adaptation and vulnerability to saline intrusion and evaluate adaptation options for rice and fish farming households
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5424
Bộ sưu tập: Luận án Tiến Sỹ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen Huu Tri.LV00280.cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn4.4 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.