Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5452
Title: Tính vị chủng tiêu dùng và sự sẵn lòng mua hàng ngoại của người tiêu dùng: trường hợp các mặt hàng sữa bột, trái cây và dược phẩm
Authors: Long, Nguyễn Thành
Keywords: Sản phẩm
Người tiêu dùng
Thực phẩm
Dược phẩm
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5452
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CETSCALE-2012 - NTLong.pdf
  Restricted Access
401.78 kBAdobe PDFView/Open
nguyen thanh long.pdf
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.