Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5476
Title: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm ương lươn đồng (monopterus albus) bằng các loại thức ăn khác nhau
Authors: Vân, Phan Thị Thanh
Keywords: Lươn đồng
Monopterus albus
Sinh học
Sinh sản
Issue Date: 28-Apr-2009
Abstract: Một số đặc điểm sinh học sinh sản của lươn đồng đã được xác định qua các mẫu lươn được thu định kỳ mỗi tháng một lần trong vòng 1 năm tại 2 huyện Châu Phú và Châu Thành (An Giang).Quan sát 1 số chỉ tiêu về hình thái. Giải phẩu nghiên cứu quan sát tuyến sinh dục lưỡng tính ở các giai đoạn 1, 2, 3. Kết quả ương lươn ở giai đoạn từ 3 - 23 và ương lươn từ 20 - 40 ngày tuổi với 2 loại thức ăn khác nhau (moina và artemia).
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5476
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiThanhVan2009.pdf
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.